fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Månedsbrev fra Cornerflagget september 2

Månedsbrev fra Cornerflagget september 2

  • 23-08-2017


Da er vi godt i gang med nytt barnehageår. Vi ønsker nye og gamle barn og foreldre velkommen til Cornerflagget. Vi har tre nye barn som har startet på avdelingen nå i august. Mikkel og Thea fra 16.meteren, og Maia. I september starter Emelia og Olav.

I september skal vi ha fokus tilvenning og vennskap. Det er en ny barnegruppe, nye vennskapsbånd skal dannes og gamle vedlikeholdes. Vi skal snakke om hva det vil si å være en god venn. At vi deler leker med hverandre, viser omsorg og at alle har en venn i barnehagen.
Faste aktiviteter starter i uke 36. Vi vil legge til rette for at de nye barna skal bli trygge på oss voksne og barnehagens rutiner. Det er derfor ikke sikkert at alle barna er med på alle aktiviteter, men at vi legger til rette for å ta det i barnas eget tempo.

Informasjon om faste aktiviteter:
Mandag: Hver mandag og fredag kl. 08.45 er det morgentrim på fellesrommet. Vi har avdelingsmøte 09.30 – 10.30, da passer Målgården på våre barn.
Tirsdag: Avdelingsmøte for Målgården, da passer vi på deres barn. ABC – gjeng for 5 åringene, se eget opplegg. 1 – 4 åringene har aktiviteter knyttet til fysisk aktivitet. Da er vi ofte ute i barnehagen, eller benytter trimrommet og fellesrommet.
Onsdag: Da har vi kjøkkendag og fellesrommet annenhver uke, formiddag og ettermiddag. Vi baker grove bakverk eller lager mat. Fellesrommet bruker vi til ulik fysisk aktivitet.
Torsdag: Turdag. Vi går på tur i nærmiljøet. Da har barna med seg sekk med niste. Vi ønsker at barna skal ha et sunt kosthold, og vil at barna skal ha med seg vann, niste og frukt. På kalde dager kan de ha med seg varm drikke.
Fredag: Morgentrim og fellessamling. Når vi har fellessamling samles alle i barnehagen på fellesrommet. Der har vi samling hvor voksne og barn deltar. Siste fredag i måneden er det bursdagsamling. Da kommer de barna som har hatt bursdag frem, får krone, kappe og velger en sang. Vi har varm mat til lunsj, som kokken vår, Merethe, lager.

Hver uke blir det lagt ut bilder på barnehagen sin lukkede hjemmeside. Ta en titt og se bilder fra barnas hverdag.

Uke 38 er det nasjonal brannvernuke. Det vil vi i barnehagen markere. Vi snakker om dette i samling, og det vil bli gjennomført brannøvelse.

Tirsdag 26.september er det foreldremøte i barnehagen kl.19.00 – 20.30. Kl. 20.30 – 21 er det møte for foreldre som har barn i ABC – gjengen.

Onsdag 27.september er fotografering i barnehagen. Barn som har søsken på Tverrliggeren eller Målgården skal ta bilde tirsdag 26. september.

19. og 27. september er det dugnad for Cornerflagget og 16 – meteren. Påmelding vil komme på informasjonstavlen på avdelingen.

Vi ønsker at barnas klær og eiendeler skal merkes med navn. Da er det lettere for oss å holde orden, og vi slipper at ting forsvinner.

Gi beskjed på avdelingen før kl.09.30 hvis barnet er sykt eller skal ha fri.

Er det noe dere lurer på, ta kontakt med oss på avdelingen.

Med vennlig hilsen
Isabel, Inger Lise, Tatiana og Tone Merete.