fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Søknad om moderasjon/friplass i foreldrebetaling:

image

Søknad om moderasjon/friplass i foreldrebetaling:

  • 28-06-2019

Familier som tjente mindre enn 557 333,- i fjor, har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet.

Dersom familien tjente mindre enn 199 716,- i fjor, er barnehagetilbudet gratis.

Dere må selv søke på nytt hvert barnehageår, og det anbefales at dere søker nå.

Dersom du får redusert pris, gis det fra måneden etter at du har sendt søknad. Vedtak sendes

ut fortløpende etter hvert som søknadene behandles.


For søsken to trekkes det 30% fra månedsprisen, og fra søsken tre trekkes det 50% fra

månedsprisen.


Søknadsskjema finner dere ved å gå inn på:

www.stavanger.kommune.no

barnehage og skole, barnehage, pris og betaling.


Med vennlig hilsen

Kirsti R. Gundersen