fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Månedsbrev fra 16. Meteren, September -19

image

Månedsbrev fra 16. Meteren, September -19

  • 31-08-2019

Hei alle sammen! 

Da var vi i gang med nytt barnehage år. Tilvenningen går fint for både nye og gamle barn. På 16. Meteren har det begynt 10 nye barn: Aidan, Aksel, Elina, Philippa, Mathilda, Madeleine, Christian Simon, Åse, Thale og Tobias. I August og September har vi litt ekstra fokus på tilvenning og vennskap. Det er mye å sette seg inn i når man begynner i barnehagen, og alle barn har ulike behov. Derfor har vi satt av god tid til tilvenningen slik at det skal bli en så trygg og god start for barna og dere foreldre. Dette gir barna tid til å bygge relasjoner med oss voksne, andre barn, bli kjent på avdelingen og barnehagens rutiner. Husene med bilder av familien blir ofte brukt i hverdagen. Det er en trygghet for barna å kunne se kjente fjes.  

I uke 38 begynner vi med faste aktiviteter. Aktivitetene starter kl: 09:30, så alle barn bør være i barnehagen før dette. Dersom barnet må komme senere en dag, er syke eller skal ha fri ønske vi at dere skal ringe og informere oss om dette. 

Mandag: Vi har morgentrim oppe på stadion Kl: 08:45. Da samles hele barnehagen for en liten trim. Kl: 09:30-10:30 har 16. Meteren avdelingsmøte, da kommer to i personalet fra tverrliggeren på avdelingen og passer på barna. 

Tirsdag: Har Tverrliggeren avdelingsmøte Kl: 08:30-09:30, da går to i personalet fra 16. Meteren og passer på barna der. På tirsdager har vi fokus på fysisk aktivitet. Vi setter opp ulike aktiviteter både ute og inne som for eksempel: hinderløype, sang- og ring leker, ball lek og tur. Hver tirsdag er det suppe til lunsj. 

Onsdag: Da er det turdag! Hele avdelingen går sammen på tur til ulike områder i nærmiljøet som for eksempel: fritidsgården, Gausel skogen og ulike lekeplasser. Barna skal ha med seg sekk med niste og drikke. På kalde dager kan barna ha med seg noe varm drikke. 

Torsdag: Annenhver torsdag har vi kjøkken og da er barna med opp å lager mat som vi spiser til lunsj. Ellers har vi fellesrommet der vi har ulike aktiviteter. 

Fredag: Morgentrim Kl: 08:45. Fellessamling Kl: 09:30. Da samles hele barnehagen oppe for en stor samling. Siste fredagen i måneden er det bursdags samling. Da får barna som har hatt bursdag den måneden komme fram å få på seg kappe og krone og bli sunget for. Hver fredag er det varm mat til lunsj.  

Vi ønsker at dere merker alt av barnas klær og eiendeler slik at det blir lettere for oss å holde orden og at ingenting forsvinner. Vi anbefaler også at dere jevnlig sjekker boksen med ekstra tøy til barna og at det er ekstra til sesongen.  

I uke 38 er det brannvern uke. Da har fokus på brann, og det vil også være to brannøvelser. En meldt og en umeldt. 

Viktige datoer i September: 

19.09 Foreldremøte Kl: 19:00-20:30. 

21.09 Bli kjent dag på fritidsgården Kl: 11:00-13:00. Mer info kommer.

25.09 Dugnad for 16. Meteren og Cornerflagget. Mer info kommer. 

26.09 Fotografering. 

Da satser på en fin høst, og et godt samarbeid! Ta kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på!  

Hilsen Benedicte, Isabel, Grete, Hanne og Fadi.