fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ABC - gjengen

image

ABC - gjengen

  • 09-09-2019

Info til foreldre med ABC - gjengen barn.
ABC - gjengen starter i år tirsdag 10. september, kl 09.45 - 12.00.

I løpet av det neste året skal vi oppleve mye kjekt sammen, både i barnehagen og ute på tur.

Alle aktivitetene for ABC - gjengen planlegges i tråd med Rammeplan for Barnehager. Vi følger også handlingsplanen i Hinna bydel: "Gleden ved å være eldst i barnehagen."

I ABC - gjengen ønsker vi å legge til rette for at barns overgang fra barnehage til skole skal være best mulig. Det skal være en positiv opplevelse for barnet. For å sikre en god overgang til skolen vil vi jobbe med begreper og ulike situasjoner som barna kommer til å møte i skolen. Vi ønsker at barna skal oppleve skoleforberedende aktiviteter gjennom blant annet lek med rim og regler, rytme, tall, bokstaver og språk. 

Vi er opptatt av og bevist på å jobbe med sosiale ferdigheter som vennskap, samarbeid, turtaking, empati osv. Det er en del av det vi gjør for å forebygge mobbing. 
Videre kommer vi til å øve på ulike ferdigheter som skolen ønsker at barna barnet skal kunne når det starter. Det er for eksempel: kle av og på seg selv, være selvstendig ved toalettbesøk, sitte stille, vente på tur og vise empati.

Alle barna får egen aktivitetsbok, " Trampoline ", som det er ulike oppgaver i. 

Høsten ser slik ut:
Uke 37 inne: Bli kjent, meg og deg.
Uke 38 inne: Mønster
Uke 39 ute: Tur til Ungdomsgeilen
Uke 40 inne: Former
Uke 41 inne: Måling
Uke 42 ute: Tur til Stavanger museum
Uke 43 inne: Tall
Uke 44 inne: Tall
Uke 45 ute: Tur til lekeplass
Uke 46 inne: Kroppen vår.
Uke 47 inne: Plassering
Uke 48 inne: Førstehjelp og Luciaforberedelser.

På alle turdager tar vi i barnehagen med mat og drikke.

Vi gleder oss.

Hilsen Tone Merete og Vigdis.