fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Regjeringen forslår å øke maksprisen.

image

Regjeringen forslår å øke maksprisen.

  • 14-11-2019

Regjeringen forslår å øke maksimalprisen for barnehageplass

med 95,- til 3135,- for en heltidsplass pr. måned, og kr. 34 485,-

pr. år. Dette gjelder fra januar 2020. ( Matpenger kommer i tillegg.)

Forslaget må godkjennes i Stortinget.


Dette til informasjon.


Med vennlig hilsen

Kirsti R. Gundersen

Daglig leder