fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Innkalling til ordinær generalforsamling

image

Innkalling til ordinær generalforsamling

  • 20-02-2020

Det er lagt ut innkalling til ordinær generalforsamling på barnehagens hjemmeside, under

fanen Informasjon - eierstyret.

Saker må meldes innen 01.03.20 til: eierstyret@gauselbakken.no

Generalforsamlingen avholdes 01.04.20.


Med vennlig hilsen

Kirsti R. Gundersen

For eierstyret