fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Oppdatert informasjon om koronavirus.

image

Oppdatert informasjon om koronavirus.

  • 09-03-2020

14 dagers karantene for alle som har vært på reise i områder med vedvarende koronasmitte.


Helsedirektoratet utvidet lørdag 07.03 anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde

alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus.


Det betyr at alle barn som har vært i områder med vedvarende smitte, skal holdes hjemme fra skolen

eller barnehagen i 14 dager etter hjemkomsten, uavhengig av om de har symptomer eller ikke og 

uavhengig av om de er blitt testet eller ikke.

Tilbakevirkende kraft.

Dette tiltaket har tilbakevirkende kraft. Det betyr at om dere kom hjem fra et område med vedvarende koronasmitte for

ti dager siden, og barnet har gått på skolen eller i barnehagen i denne perioden, skal barnet likevel holdes

hjemme de neste fire dagene.

Hva gjør dere hvis barnet har symptomer?

(åpen alle dager kl. 09.00-22.00) Det er viktig at dere ringer først og ikke bare møter opp.

Barn og koronasmitte

Andel barn som er rapporterte med påvist infeksjon, har så langt vært lav. Det kan tyde på

at barn enten får milde symptomer, eller blir smittet i mindre grad. Det er likevel viktig at alle

er med og kan forhindre videre spredning ved at man overholder rådene fra Helsedirektoratet.Opplever barnet symptomer som hoste og feber må dere ringe legevaktens koronatelefon 51 91 40 30