fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Skoler, barnehager og idrettsanlegg stenges.

image

Skoler, barnehager og idrettsanlegg stenges.

  • 12-03-2020

Her er et utdrag fra Stavanger kommunes pressemelding:

Skoler, barnehager og idrettsanlegg stenges.

Skoler og barnehager i Stavanger, Sandes, Randaberg og Sola stenges fra og med

torsdag 12.03 kl. 18.00. Det gjelder også idrettsanlegg og svømmehaller. Tiltakene gjøres

for å hindre spredning av koronavirus til utsatte grupper.

Omsorgstilbud til barn av helsepersonell og andre i kritiske samfunnsfunksjoner.

Kommunen vil ha et omsorgstilbud ved den enkelte skole og barnehage innenfor ordinær 

åpningstid, som sikrer at barn av helsepersonell og andre i kritiske samfunnsfunksjoner kan 

gå på jobb. Dette tilbudet vil være på plass fra fredag 13.03.

Følg med på skolene og barnehagenes hjemmesider.


Med vennlig hilsen

Kirsti R. Gundersen

Daglig leder