fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gjenåpning av barnehagen.

image

Gjenåpning av barnehagen.

  • 15-04-2020

Kjære foreldre!

Vi har nå vært igjennom en veldig spesiell tid for oss alle sammen etter at barnehagene i Norge ble stengt

12.04.20 Jeg vil først og fremst takke dere alle for forståelsen dere har vist i denne perioden, og nå gleder vi oss

veldig til å kunne åpne og ta imot barna igjen.

Regjeringen og Helsedirektoratet har vedtatt at barnehagene skal gjenåpne fra og med 20.april. Dette betyr også 

at Gauselbakken barnehage kan åpne, og vi er klare for å ta imot barn fra 20. april.


Vi vet foreløpig ikke hvordan vi skal åpne, og om det blir endringer i åpningstider/antall barn pr. dag eller om vi vil få

utfordringer med bemanning. Dette vil vi få en oversikt over når veilederen kommer, senest 16.04. Vi arbeider allerede

med å lage gode planer for hvordan vi kan ta imot barna på en best mulig måte, samtidig som vi ivaretar barna, dere

foreldre og ansatte i forhold til smittevern.

Barnehagene åpnes i utgangspunktet for alle barn, men barn som er i risikogruppen bør ikke komme tilbake til barnehagen.

Vi vet mer om rådene fra helsemyndighetene senest 16.04.


For å sikre en forsvarlig gjenåpning av barnehagen er det viktig at det er på plass gode rutiner for smittevern i henhold

til de anbefalinger og råd som kommer fra myndighetene.Regjeringen har satt ned en faggruppe som skal lage en konket

veileder og gi opplæring i hvordan smittevern skal ivaretas.


Ettersom dagens situasjon kan medføre at både barn og ansatte er nødt til å holde seg hjemme i perioder, er vi avhengig

av å få en oversikt overfor hvilken dato det er forventet at ditt barn er tilbake i barnehagen.

Vi ber om at dere gir oss en tilbakemelding innen torsdag 16.04 kl. 18.00 enten på mail til:

styrer@gauselbakken.no

eller på sms til 458 79 241

Vi holder dere fortløpende oppdatert, og vi gleder oss til å se dere alle igjen.

Ha det godt.


Med vennlig hilsen

Kirsti R. Gundersen

Daglig leder