fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Åpningstider i barnehagen fra 4.mai.

image

Åpningstider i barnehagen fra 4.mai.

  • 30-04-2020

Barnehagen viderefører tilbudet med åpningstider fra 07.30-15.15 inntil videre.

Grunnen til at tilbudet med kortere dager videreføres er at barnehagen skal drive i tråd med ulike krav om

smitteverntiltak fra helsemyndighetene. For å organisere dette på en god måte som sikrer stabilitet og

forutsigbarhet er det derfor fortsatt behov for at åpningstidene er noe begrenset.


Med ønske om en god første mai helg.

Med vennlig hilsen

Kirsti R. Gundersen

Dagli gleder