fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vi søker barnehagelærer 100%, svangerskapsvikariat.

image

Vi søker barnehagelærer 100%, svangerskapsvikariat.

  • 14-05-2020

Barnehagelærer 100% vikariat fra 16.10.20 til og med 01.08.21. 

Om oss:

Gauselbakken barnehage er en barnehage i utvikling til barnas beste. Det er en foreldre eid avdelingsbarnehage, med ideelt formål. Barnehagen har plass til barn i alderen 0-6 år, fordelt på 4 avdelinger. Vi har 2 pedagoger på hver avdeling. Vi ser etter engasjerte medarbeidere som ønsker å jobbe med våre satsningsområder som er fysisk aktivitet og utvikling av sosial kompetanse. Vi har og stort fokus på barns språkutvikling. Barnehagen ligger flott til på Gausel med kort vei til fine turområder, slik som Gauselskogen, Fritidsgården og Ungdomsgeilen. Vi er medlem i PBL, og følger deres tariff og pensjonsordninger. 

Vi tilbyr:

Lønn, pensjon og forsikringsordninger ifølge PBL tariff.

5 planleggingsdager i året.

Studietur annethvert år.

Kokk som handler og tilbereder alle måltider.

Bemanning utover bemanningsnormen.

Helseforsikring (gjelder kun fast stilling)

Årlig førstehjelpskurs.

Kort vei til turområder.

En flott gjeng ansatte med masse godt humør. 

Ønskede kvalifikasjoner:

Fullført barnehagelærerutdanning.

Dokumentert norskkunnskaper minimum tilsvarende nivå B2.

Helse forenelig med en aktiv og stabil hverdag for barna. 

Barnehagelærerutdanningen må være godkjent av Udir og Nokut. 

Ønskede egenskaper:

Omsorgsfull voksen som setter barnets beste i fokus, og som evner å ha gode samspill med barna.

Du har gode samarbeids evner og evne til å kommunisere med ulike mennesker. 

Du tar ansvar og jobber selvstendig. 

Du deltar aktivt og faglig i å videreutvikle barnehagen. 

Punktlig, pliktoppfyllende og som liker utfordringer. 

Som viser glede på arbeidsplassen og som er fleksibel i forhold til arbeidstider og arbeidsoppgaver. 

Bidrar til å opprettholde et godt foreldresamarbeid. 

Personlig egenhet vil bli vektlagt. 

Menn oppfordres til å søke. 

Vi kaller inn aktuelle kandidater fortløpende i søknadsperioden.

Politiattest må fremlegges før ansettelse.

Søknad med cv sendes til:

styrer@gauselbakken.no

Søknadsfrist: 04.september 2020.