fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Åpningstider.

image

Åpningstider.

  • 15-05-2020

Kjære foreldre.


Takk for god hjelp og stor dugnadsånd dere har vist de siste ukene.

Her i Gauselbakken barnehage har vi strukket oss langt for å kunne gi dere et best mulig

åpningstilbud, samtidig som smittevern har blitt ivaretatt.

Fortsatt skal vi ivareta de tre grunnpilarene i tilbudet: Ingen syke i barnehagen, økt renhold

og hold avstand.


FHI (Folkehelseinstituttet) reviderte veilederen og retningslinjene for barnehagene den 7. mai, og 

det er nå noe mer fleksibilitet i forhold til inndeling i kohorter og samarbeid de i mellom.

Stavangerbarnehagen utvider sine åpningstider til 8 timer til dagen. Det gjør også vi i Gauselbakken barnehage.

Fra og med mandag 18.05 vil barnehagens åpningstid være 7.30-15.30 , for de som måtte ha behov for det.

Foreløpig antatt varighet er satt til 14.08.20

Ta vare på hverandre.


Med vennlig hilsen

Kirsti R. Gundersen

Daglig leder