fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Smittevern

image

Smittevern

  • 28-05-2020

Ny smittevernsveileder kommer fredag 29.05.


Regjeringen kom i går med en pressemelding med utgangspunkt i at det nå er lite smittespredning i landet.

Dette gjør at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være en kohort.

Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole.

Trafikklysmodellen skal gjøre det enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet

ivaretas.

Fredag ettermiddag kommer det en ny smittevernveileder for barnehager og skoler som tar utgangspunkt i det

nye systemet. Smittevern i Stavanger vil på bakgrunn av føringene i trafikklysmodellen vurdere hvilket nivå som skal

gjelde for Stavanger.

Barnehagene og skolene vil i løpet av neste uke (23) gi nærmere om praktiske endringer som følge av det nye systemet.


Med vennlig hilsen

Kirsti R. Gundersen

Daglig leder