fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informasjon til foreldre/foresatte i Gauselbakken barnehage.

image

Informasjon til foreldre/foresatte i Gauselbakken barnehage.

  • 04-06-2020

Det er en glede å kunne si at vi fra og med neste uke vil ha åpent fra kl. 07.30-16.30 i Gauselbakken barnehage.

Barnehager og skoler kan fram mot sommeren lette på smittevernstiltak da det er lite smitte i landet for tiden. 

Regjeringen har iverksatt en trafikklysmodell som skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehager

og skoler. I Stavanger er vi nå på gult nivå:

1. Ingen syke skal møte i barnehagen

2. God hygiene og forsterket renhold

3. Kontaktreduserende tiltak:

    Unngå fysisk kontakt mellom ansatte.

    Hele avdelingen regnes som en kohort.

    Unngå trengsel og store samlinger.

    Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.

    Dele inn uteområdet for å holde avstand mellom kohorter.


Tetthet i grupper:

Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen.

Foresatte må holde en meters avstand til ansatte og andre foresatte.

Økt bruk av utetid.


For å ivareta smittevernstiltakene blir som sagt våre åpningstider fra og med 08.06.20 til og med 14.08.20 kl. 07.30-16.30

Vi i Gauselbakken viderefører at alle kan levere og hente når de selv ønsker og har behov, innenfor oppsatt åpningstid, men henting og

levering vil fortsette på samme vis som nå. Det vil si at personalet kommer ut og tar imot barna ved inngangen til avdelingen.

Vi ønsker ikke at foreldre/foresatte kommer inn i garderoben.


Matpenger tas vekk i både juni og juli, og vi ber dere om å fortsette å ta med matpakke til frokost. Lunsj og fruktmåltid  serveres i barnehagen.


Det har vært en veldig spesiell tid for oss alle, men det ser jammen meg ut til at tiltakene virker! Tusen takk for stor forståelse og

for et godt samarbeid med dere foreldre/foresatte. Jeg ønsker også å takke personalet som har strukket seg langt og vist stor evne

til omstilling for å få dette til å gå, og for å kunne ivareta barna deres på en best mulig måte med glede og omsorg.


Med ønske om en fin sommer.

Med vennlig hilsen

Kirsti R. Gundersen

Daglig leder