fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Oppdaterte råd vedr. tolkning av retningslinjer ved sykdom.

image

Oppdaterte råd vedr. tolkning av retningslinjer ved sykdom.

  • 30-06-2020

Oppdaterte råd angående tolkning av retningslinjer ved sykdom i barnehage og barneskole/SFO 30.06.20

Grunnet endringer i smittevernveilederen for barnehage og barneskole/SFO er følgende retningslinjer nå gjeldende,

i tillegg til øvrige punkter i smittevernveilederne:

* Barnehagebarn, elever og ansatte må ikke lenger være hjemme til de har hatt en symptomfri dag etter

luftveisinfeksjon. Det holder at allmenntilstanden er god hos barn og elever, og at ansatte ikke lenger har

symptomer.

* Noen barn, særlig de under 10 år, kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for 

eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme

i barnehagen eller på skole dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.

*Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden

er avklart.

' Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møt ei barnehagen eller på skolen.

Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfri, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.

* Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute.

Disse barna kan komme i barnehagen/på skolen såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

* Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende retningslinjer. Ved positiv koronatest følges egne retningslinjer.


Det er tilstrekkelig at foresatte vurderer at barnet er tilbake i god allmenntilstand, legeerklæring er ikke nødvendig selv

om barnet etter en gjennomgått luftveisinfeksjon har restsymptomer som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge

på nesesekret) eller sporadisk host.


Med vennlig hilsen Smittevernkontoret og Bedriftshelsetjenesten i Stavanger kommune.


PS Vi synes også det er vanskelig å ta avgjørelser om barnas helse innenfor de gjeldende retningslinjer.

Vi gjør så godt vi kan.

Mvh Kirsti