fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ABC

image

ABC

  • 01-09-2020

Hei hei.

Nå er vi snart igang med oppstarten av årets ABC gjeng.

Det blir litt annerledes denne høsten da vi ikke kan være sammen i en gruppe, pga vi ikke kan blande barn fra 3 kohorter når vi er inne. Men vi kan gå på turer ute sammen, og det skal vi gjøre hver tredje fredag.

Vi kommer til å ha ABC avdelingsvis hver fredag fra kl. 09.30 - 11.00. Alle barna få sin egen aktivitetsbok som heter "Trampoline". Der er det ulike aktiviteter og oppgaver som vi skal jobbe med gjennom året.

I ABC- gjengen ønsker vi å legge til rette for at barnas overgang fra barnehage til skole skal være best mulig. Det skal være en positiv opplevelse for barnet.  For å få til dette vil vi jobbe med begreper og ulike situasjoner som barna kommer til å møte i skolen. Vi ønsker at barna skal oppleve skoleforberedende aktiviteter gjennom blant annet lek med rim og regler, rytme, mønster, tall, bokstaver og språk.

Sosiale ferdigheter som vennskap. turtaking, samarbeid o.l. er noe vi også vil ha mere fokus på gjennom dette året. Videre kommer vi til å øve på ulike ferdigheter som skolen ønsker at barna skal kunne når de starter. Dette kan være for eksempel å kle av og på seg selv, være selvstendig ved toalettbesøk, ta imot felles beskjeder o.l.

Her er programmet for ABC-gjengen frem t.o.m. høstferien (uke 41):

uke 36:    Bli kjent med ABC boka Trampoline. Barna får sekk og genser. 

uke 37:    Vi jobber med tema "Mønster"

uke 38:    Vi går på tur til Viking Stadion og tar med oss mat.

uke 39:    Jobbe med tema "Former"

uke 40:    Vi jobber med tema "Måling"

uke 41:    Vi går på tur til Ungdomsgeilen. tar med oss mat og drikke fra barnehagen.


Vi gleder oss til å bli kjent med årets ABC-gjeng.

Hilsen Ragny, Denait, Joanna og Vigdis