fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Parkering forbudt!

image

Parkering forbudt!

  • 19-01-2021

Den siste tiden har det vært flere farlige situasjoner knyttet til parkering i bakken ved Målgården. 

Detter er i tilknytning til et kryss og parkering her gjør det hele veldig uoversiktlig for både kjørende, gående og syklende.

Parkering ved porten oppe skal IKKE forekomme, da dette er en privat parkeringsplass. Gjentatte ganger står det biler fra foreldre

som skal hente i barnehagen parkert der, slik at naboen selv ikke kommer ut med sin bil. Etter snart 17 års barnehagedrift kan en jo

selv tenke seg hvor frustrerende det må være å komme hjem til feilparkerte biler i sitt eget gårdsrom.


Vi ønsker å ta sikkerheten på alvor, og ikke minst opprettholde et godt forhold til naboene. All parkering i forbindelse med henting og

bringing til barnehagen SKAL skje på barnehagens parkeringsplass.


Mvh

Kirsti R. Gundersen

Daglig leder