fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Dugnad for 16. meteren og Cornerflagget, 17. mai tog.

Dugnad for 16. meteren og Cornerflagget, 17. mai tog.

  • 08-04-2021

Dugnadene som er satt opp den 27. april og 5. mai er utsatt  pga. smitteverntiltak. Vi kommer tilbake med informasjon om nye datoer når det blir aktuelt. Det vil ikke bli barnetog i år heller i Stavanger, så vårt bidrag der går og ut. Vi gleder oss til denne pandemien er over slik at vi kan gjøre ting sammen igjen. Barnehagen vil markere 17. mai med barna på aktivitetsdag den 12. mai. 

Hilsen Samarbeidsutvalget