fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gult nivå i trafikklysmodellen videreføres-

image

Gult nivå i trafikklysmodellen videreføres-

  • 12-07-2021

Beredskapsledelsen i Stavanger kommune har besluttet at gult nivå i barnehager
videreføres i tre uker til. Det vil si at alle barnehager i Stavanger skal driftes etter tiltak for gult nivå
veiledere for smittevern i barnehager og skoler. Altså i uke 28, 29 og 30 – eller til og med fredag 30. juli. 


For oss i Gauselbakken barnehage betyr det at åpningstiden er 7.30-16.30 og at vi fortsetter med at personalet henter
inn barna ute. Foreldre/foresatte skal ikke inn i barnehagen. Ellers blir levering gjort slik som tidligere skissert.


Med ønske om en fortsatt fin sommer.


Med vennlig hilsen
Kirsti R. Gundersen
Daglig leder