fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Økning i maksimalpris for en barnehageplass

image

Økning i maksimalpris for en barnehageplass

  • 03-12-2021

Regjeringen forslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 85 kroner

til 3 315, for en heltidsplass pr. måned, noe som blir 36 465,- pr. år. Dette gjelder fra januar

2022. Samtidig signaliserer de at foreldrebetalingen skal settes ned. Vi følger

Stortingets til en hver tid vedtatte maksimalpris.

Dette til informasjon.


Med vennlig hilsen

Kirsti R. Gundersen