fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

imagePriser

  • 25-07-2019

Gjeldende fra 15.08.19

Plass:
Pris:

100%
3290 kr

80%
2807 kr
60%
2348 kr
50%
1970 kr

Matpenger er inkludert i prisen.
11 betalingsmåneder
Andel kr 2200.

Foreldrebetaling
Foreldrebetaling Foreldrebetaling 11 måneder i året og innbetales forskuddsvis, ingen betaling i august. Stortinget har fastsatt at maksimalprisen for barns opphold i barnehage skal være kr 33 440 pr. år. I tillegg kommer eventuelle kostpenger som fastsettes av den enkelte barnehage. 

Moderasjonsordninger / redusert betaling 
Søskenmoderasjon Det gis søskenmoderasjon, gradert etter hvor mange barn du har i barnehagen. Som søsken regnes hel- eller halvsøsken som bor sammen.

Reduksjon i foreldrebetaling
Familier kan søke om friplass eller reduksjon i foreldrebetalingen. For å kunne få innvilget friplass/moderasjon, må familiens brutto årsinntekt være under 548 167kr (folketrygdens grunnbeløp). Graden av reduksjon vil bli fastsatt ut fra familiens totale økonomiske situasjon.

https://kommune24-7.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_701664&shortname=1103_701664