fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Stilling ledig

imageBarnehagelærer 100% fra 17.08.20 til og med 14.08.21 med mulighet for forlengelse.

Om oss:

Gauselbakken barnehage er en barnehage i utvikling til barnas beste. Det er en foreldre eid avdelingsbarnehage, med ideelt formål. Barnehagen har plass til barn i alderen 0-6 år, forde...

  • 14-05-2020

Barnehagelærer 100% fra 17.08.20 til og med 14.08.21 med mulighet for forlengelse.

Om oss:

Gauselbakken barnehage er en barnehage i utvikling til barnas beste. Det er en foreldre eid avdelingsbarnehage, med ideelt formål. Barnehagen har plass til barn i alderen 0-6 år, forde...

imageBarnehagelærer 100% vikariat fra 13.01.20 til og med 16.11.20 med mulighet for forlengelse.

Pedagogisk medarbeider 60%, med tiltredelse snarest til og med 15.04.20 med mulighet for forlengelse. 


Om oss:

Gauselbakken barnehage er en barnehage i utvikling til b...

  • 26-03-2019

Barnehagelærer 100% vikariat fra 13.01.20 til og med 16.11.20 med mulighet for forlengelse.

Pedagogisk medarbeider 60%, med tiltredelse snarest til og med 15.04.20 med mulighet for forlengelse. 


Om oss:

Gauselbakken barnehage er en barnehage i utvikling til b...Stillinger ledig:

  • 06-03-2018

Vi søker Barnehagelærere og barne og ungdomsarbeider Arbeidsgiver Gauselbakken barnehage Stillingstittel Barnehagelærer og barne og ungdomsarbeider/pedagogisk medarbeider Frist 06.04.2018 Varighet Fast Vi har følgende stillinger ledig: 1 stk barnehagelærer, fast i 100% stilling med oppst...