fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix barEierstyret

  • 09-08-2022

Etter generalforsamlingen 2020 består styret i Gauselbakken Barnehage SA av

  • Styreleder:                Øyvind Lie (valgt 2022-24)           
  • Styremedlem:           Kine Gill (valgt 2021-23)
  • Styremedlem:           Elisabeth Tørsdal (valgt 2022-24)
  • Styremedlem:           Stine Andersen (valgt 2022-24)
  • Styremedlem:           Audun Kleiven (valgt 2022-24)

Eierstyret kan kontaktes på eierstyret@gauselbakken.no