fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix barEierstyret

  • 06-08-2020

Etter generalforsamlingen 2020 består styret i Gauselbakken Barnehage SA av

  • Styreleder:                Terje Bondhus (valgt 2020-22)           
  • Styremedlem:           Kine Gill (valgt 2019-21)
  • Styremedlem:           Elisabeth Tørsdal (valgt 2020-22)
  • Styremedlem:           Henrik Jensen (valgt 2020-22)
  • Styremedlem:           Hanne Tjørsvaag Heikkilä (valgt 2020-22)

Eierstyret kan kontaktes på eierstyret@gauselbakken.no