fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Styrer

imageGeneralforsamling...

 • 30-01-2024

Ønsker du å melde en sak til generalforsamlingen?

imageÅpningstider og planleggingsdag...

 • 22-12-2023

Hei.Jeg minner om at åpningstidene i romjulen er 7.30-16.30Tirsdag 02.01.24 er det planleggingsdag, og barnehagen er da stengt. Vi skal skifte ut de frittstående rutsjebanene og skifte fallunderlag vedklatrestativet oppe. På grunn av frost i bakken er det litt ...

imageHøring om ny finansieringsordning....

 • 18-12-2023

Det å drive en privat barnehage kan by på utfordringer i forhold til rammebetingelsene. Nåer det høring på nytt regelverk om styring og finansiering av private barnehager. I korte trekk ønskerregjeringen å la den enkelte kommune få mer "makt" over de private barnehagene,...

imageVelkommen til foreldremøte tirsdag 26.09.23 kl. 19-20.30...

 • 13-09-2023

Vi ønsker alle foreldre og foresatte velkommen til foreldremøte i Gauselbakken barnehage, tirsdag 26.09 kl. 19-20.30Vi møtes på fellesrommet i barnehagen , Stadion, for en felles del, før vi går avdelingsvis.Felles; informasjon om tilvenning og vennskap - inkludering

imageSøknad om redusert foreldrebetaling....

 • 10-08-2023

Dersom man skal søke om redusert foreldrebetaling, så må det gjøres på nytt hvert år.Redusert betaling:Alle husstander med samlet årsinntekt under 630 237,- har rett til lavere pris. Man har da rett på gratis kjernetid,det vil si at en får betalingsfritak for ...

imagePlanleggingsdag 14.08.23...

 • 09-08-2023

Hei.En vennlig påminnelse om at det er planleggingsdag mandag 14.08.23Barnehagen er da stengt.Ha det godt.Med vennlig hilsenKirsti R. GundersenDaglig leder...

imagePris og betaling for barnehageplass...

 • 03-07-2023

Informasjon om pris og redusert foreldrebetaling:For 100% plass koster det 3000,- pr. mnd, og det betales for 11 måneder i året. (matpenger kommer i tillegg)I Gauselbakken barnehage er det august måned som er betalingsfri måned.  Redusert be...

imageInformasjon om sommerbarnehage....

 • 27-06-2023

Da er vi straks klar for sommerbarnehage i Gauselbakken.

imageDiverse informasjon...

 • 25-05-2023

Hei.Vi styrker staben i sommer, så fra tirsdag 30.05 starterBrankica Mihajlovic i en sommervikar stilling.Samme dag kommer også Joanna Kaczmarska som skal ha språkpraksis hos oss 4 dager i uken, på Cornerflagget.Også denne sommeren tar vi imot un...

image17.mai feiring i barnehagen, tirsdag 16.05...

 • 15-05-2023

I morgen feirer vi 17.mai sammen med Dronningåsen barnehage.Vi skal gå i tog opp til Fritidsgården for å treffe Dronningåsen barnehage der.Vi går så sammen i et stort tog ned til Dronningåsen barnehage.Toget fra Gauselbakken barnehage går ca. kl. 09.20. Al...

imageNytt opptakssystem fra 1.juni....

 • 08-05-2023

Stavanger kommune skal ta i bruk Vigilo som nytt oppvekstadministrativt system.Fra 1.juni vil alle barnehager i kommunen bruke Vigilo til å administrere opptak.Fra 1.jini 2023 skal alle søknader om barnehageplass sendes fra Vigilo: ...

imageInnsats for andre....

 • 04-05-2023

Mandag 08.05 og mandag 15.08 får vi besøk av ungdomsskoleeleverfra Hinna skole. De har valgfaget "Innsats for andre," og skal værei barnehagen for å leke med barna,  fra kl. 13.30-15.00Ta godt imot dem.Hilsen Kirsti...

imagePapirer til årsmøte ligger ute...

 • 03-04-2023

Nå ligger årsregnskapet ute på de lukkede sidene.MvhKirsti...

imageSFO plass til høsten?...

 • 03-04-2023

Dersom dere har skolestarter og ønsker SFO plass til høstenså er søknadsfristen 15.april. Dere får da plass fra og med1.august. SFO for førsteklassinger er gratis i Stavanger kommune.Dere søker ved å følge denne lenken:

imageInnkalling til generalforsamling...

 • 28-03-2023

Innkalling til ordinær generalforsamling19. april 2023 kl. 19:00 i Gauselbakken BarnehageAGENDA FOR GENERALFORSAMLINGEN:1. Valg av møteleder2. Valg a...

imageVelkommen til foreldremøte 19.04.23...

 • 24-03-2023

Vi ønsker dere velkommen til foreldremøte i barnehagen, onsdag 19.04.23 kl. 18-19.Tema for kvelden er:BærekraftBrukerundersøkelsenÅrsmøte blir avholdt etter foreldremøte.Med vennlig hilsenKirsti...

imageHar du skolestarter til høsten?...

 • 10-03-2023

Dersom du har skolestarter til høsten og dere ønsker SFO plass er

imageValg av medlemmer til eierstyret og samarbeidsutvalget....

 • 20-02-2023

Vi søker engasjerte foreldre som kan tenke seg å sitte i eierstyret eller i samarbeidsutvalget.Vi har 1 medlem i eierstyret som står på valg, og 1 medlem i samarbeidsutvalget som står på valg.En velges inn for 2 år om gangen.Dersom dette er noe du kunne tenkt deg, ta k...

imageSaker til generalforsamling?...

 • 01-02-2023

 Melde sak til generalforsamling? Det er planlagt g...

imagePlanleggingsdag 02.01.23...

 • 29-12-2022

Hei.Vi minner om at det er planleggingsdag mandag 02.01.23.Barnehagen holder da stengt.Med vennlig hilsenKirsti...