fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Styrer

imageVelkommen til foreldremøte 28.09.22 ...

 • 14-09-2022

Vi møtes på Stadion (fellesrommet oppe) kl.19.00.Her blir det felles informasjon, og film fra tilvenningsperioden i barnehagen.Etterpå går vi avdelingsvis der dere vil bli informert om hverdagen i barnehagen; som praktisk informasjon, rutiner, tilvenning, temaarbeid mm. Vi avslu...

imageVelkommen til foreldremøte 28.09.22 kl. 19.00...

 • 26-08-2022

Vi ønsker dere velkommen til foreldremøte i Gauselbakken barnehage,onsdag 28.09 kl. 19-20.30Vi møtes på Stadion (fellesrommet i barnehagen) for en felles del, før vi gåravdelingsvis.Påmelding kommer senere.Med vennlig hilsenKi...

imageModerasjon på foreldrebetaling barnehageåret 2022/2023...

 • 23-06-2022

Nå er det på tide å søke om moderasjon på foreldrebetalingen for kommende barnehageår.Selv om du har mottatt moderasjon tidligere må du søke på nytt til nytt barnehageår. Er du nyi barnehagen lønner det seg å søke nå, slik at alt er klart til oppstart.

imagePlanleggingsdag...

 • 25-05-2022

Minner om planleggingsdag fredag 27.05.22, de er barnehagen stengt.Ønsker dere alle en riktig fin helg!...

imagePåminnelse om foreldremøte onsdag 06.04 kl. 18.00...

 • 05-04-2022

En vennlig påminnelse om foreldremøte i barnehagen, onsdag 06.04 kl. 18.00Jeg håper mange har anledning til å komme.Hilsen Kirsti...

imageHar du skolestarter til høsten og ønsker SFO plass?...

 • 23-03-2022

Dersom du har skolestarter til høsten og dere ønsker SFO plass erdet viktig at dere søker innen fristen som er 15.04

imageVelkommen til foreldremøte 06.04.22 kl. 18.00...

 • 16-03-2022

Denne våren blir det et litt annerledes foreldremøte. Barnevakten, sammen med Gauselbakken barnehage, inviterer foreldre og foresatte til temakveld om barn og skjermbruk:Dag: 06.AprilTidspunkt: kl 18-19• Hva sier forsknin...

imageHøyt fravær i barnehagene, slik kan foreldre bidra....

 • 22-02-2022

Det er nå 30–40 prosent fravær blant barnehageansatte som følge av pandemien. Kommunen ber foreldre om å ikke sende barn med symptomer i barnehagen.Hold barn med symptomer hjemme fra barnehagen. Det er barnehagesjefens beskjed til foreldre.Forsvarlig drift...

imageTil alle medlemmer i Gauselbakken barnehage SA....

 • 11-02-2022

Eierstyret i Gauselbakken barnehage ønsker med dette å invitere til ordinært årsmøteonsdag 06.04 22 kl. 19.30 i Gauselbakken barnehage.Hvis noen av medlemmene har forslag til saker som skal behandles på årsmøtet,må disse komme eierstyret i hende senest 28.02.22. Fors...

imageVedrørende informasjon om barn som er nærkontakt....

 • 10-02-2022

Det er for tiden mye smitte blant barn og unge i regionen. Smittevern har besluttet at det ikke lenger er nødvendig å sende ut meldingtil foreldre om at det er smitte på avdelingen. Foreldre bes fortsatt gi beskjed om smitte og fravær til barnehagen.Alle må gå ut i fra at d...

imageGrønt nivå i barnehagen fra og med onsdag 19.01.22...

 • 18-01-2022

Trafikklysmodellen grønt nivå:1. Ingen syke skal møte i barnehagen2. God hygiene og normalt renhold3. Kontaktreduserende tiltak.Unngå fysisk kontakt mellom ansatte. Unngå håndhilsning og klemming.Hvis et barn får symptomer på luftveisinfeksjon når d...

imageTiltaksnivået i barnehager skal bestemmes lokalt....

 • 14-01-2022

Regjeringen opphever det forskriftsfestede nasjonale gule og røde tiltaksnivået som ble innførtfør jul. Trafikklysmodellen beholdes, og barnehager og skoler skal fortsatt drives smittevernfagligforsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå.Kommunen må nå gjøre egne vu...

imageFortsatt gult nivå i barnehage og skole- ny vurdering på t...

 • 14-01-2022

Stavanger kommune skal på førstkommende tirsdag vurdere hvilket smittenivå skolerog barnehager skal være på. Inntil ny vurdering foreligger, fortsetter skoler og barnehager å driftes på gult nivå.Med vennlig hilsenKirsti R. Gundersen...

imagePrisen for en barnehageplass...

 • 05-01-2022

Stortinget har fastsatt ny maksimalpris for barnehageplass.En heltids barnehageplass koster 3315,- pr. måned, fra 01.01.22. Matpenger kommer i tillegg.Dere som foreldre betaler for elleve måneder i året, og august er betalingsfri måned her i Gauselbakken barnehage....

imageOppfordring til foreldre:...

 • 16-12-2021

Ha lav terskel for å holde barn hjemme - følg karantenereglene.Det er veldig mye smitte i skoler og barnehager i Stavanger, og belastningen på de ansatte er stor. Oppfordringen fra skolesjef og barnehagesjef er:Ha svært lav terskel for å holde barn hjemme og følg ka...

imageVi går over på gult smittevernsnivå....

 • 14-12-2021

Smitten stiger stadig, så nå går alle barnehager over på gult smittevernsnivå.Barnehagens åpningstid blir redusert for å ivareta et godt smittevern i tråd med anbefalingene for gult nivå.Alle barnehager skal som hovedregel ha åpent minimum 7,5 timer til dagen.Våre ...

imageTrafikklysmodellen innføres igjen....

 • 09-12-2021

Regjeringen besluttet i går at kommunene igjen skal ta i bruk trafikklysmodellen. Dette medfører at alle barnehager og skoler, som et minimum, skal driftes på grønt nivå. Sko...

imageSkolene går over på gult nivå....

 • 09-12-2021

Beredskapsledelsen i Stavanger kommune har besluttetat skolene går over på gult nivå fra og med mandag 13.12,mens barnehagene fortsetter på grønt nivå inntil videre.MvhKirsti...

imageTakk for året som er gått....

 • 03-12-2021

Det nærmer seg slutten på nok et år, og 2021 føyer seg inn i rekken av enda et annerledes år. Gleden var stor da vi kunne starte nytt barnehageår i august på et normalt nivå. Sperrebåndene kunne fjernes ute, dere som foreldre kunne igje...

imageØkning i maksimalpris for en barnehageplass...

 • 03-12-2021

Regjeringen forslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 85 kronertil 3 315, for en heltidsplass pr. måned, noe som blir 36 465,- pr. år. Dette gjelder fra januar2022. Samtidig signaliserer de at foreldrebetalingen skal settes ned. Vi følgerStorting...