fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Generalforsamling

image

Generalforsamling

  • 05-04-2024

Innkalling til ordinær generalforsamling.
17. april 2024 kl.19.00 i Gauselbakken Barnehage


Agenda for generalforsamlingen: 
1. Valg av møteleder


2. Valg av to andelshavere til å undertegne protokollen


3. Godkjenning av innkalling


4. Godkjenning av regnskap for 2023


5. Valg av 
-Ett styremedlem for 1 år
-Tre styremedlem for 2 år
-Revisor for 1 år


Innkomne saker
-Forslag om på sette andel til kr. 0,-
-----------------------------------------------------------
Valgkomiteens
innstilling: Kjetil Haavik, Elisabeth Skam Gil, Audun Kleiven, Øyvind Lie.


NB! Det blir eget foreldremøte 21.05.24