fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix barSamarbeidsutvalget

  • 16-10-2018

Samarbeidsutvalget skal sikre og fremme samarbeidet mellom barnehagen og barnas

hjem. Samarbeidsutvalg er ansvarlig for barnehagens daglige drift innenfor rammer gitt av

eierstyret og årsmøte. Samarbeidsutvalget skal best. av 6 medlemmer; 2 valgt av og blant de ansatte, 2 valgt

av og blant foreldrerådet, og 2 valgt av og blant eierstyret i andelslaget.


Samarbeidsutvalget kan kontaktes på su@gauselbakken.no og består av:


Foreldrerepresentanter:

Leder:         Marianne Stedje

Medlem:     Mei Lee Marshall


Eierstyretrepresentanter:

Medlem:    Mariann Sleen

Medlem:    Silje Nyhagen


Personalrepresentanter:

Medlem:    Ragny Marie Nilsen

Medlem:    Fadi Adel