fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix barSommerbarnehage

  • 12-12-2023

Om sommeren har vi sommerbarnehage i Gauselbakken.
Fra slutten av juni til begynnelsen på august har vi ulike tema gjennom seks uker.
Dette kan være tema som for eksempel vann, idrett og natur.
Vi har opplegg tre dager i uken, hvor ukeplan med aktiviteter henges opp på tavla på avdelingene.
Om sommeren går vi vekk fra de faste aktivitetene, men ønsker at hverdagen om sommeren og skal oppleves som morsom, interessant og trygg.

Vi arbeider på tvers av avdelingene, noen uker kan hele barnehagen være sammen, mens andre uker deles vi inn oppe og nede. Det er viktig å bevare en trygg ramme rundt den litt annerledes hverdagen sommermånedene bringer.
Vi sørger for at det minst er en voksen fra hver avdeling til stede hver dag. Vi passer på å balansere pauser fra solen, om det trengs. Basseng og vannspreder brukes ivrig til lek og avkjøling, så barna kan ha badetøy og håndkle liggende i barnehagen.