fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nytt opptakssystem fra 1.juni.

image

Nytt opptakssystem fra 1.juni.

  • 08-05-2023

Stavanger kommune skal ta i bruk Vigilo som nytt oppvekstadministrativt system.
Fra 1.juni vil alle barnehager i kommunen bruke Vigilo til å administrere opptak.


Fra 1.jini 2023 skal alle søknader om barnehageplass sendes fra Vigilo: https://vigilo.no/stavanger
Alle eksisterende søknader blir automatisk overført til Vigilo. Du som har en gjeldende søknad i dagens søkeportal,
skal dermed ikke søke på ny i Vigilo. Merk at det kan ta opptil en uke før du kan søknaden din i det nye systemet.
Fra mandag 12.juni kan du logge deg inn i Vigilo for å kontrollerer at søknaden din er på plass.
Dersom du har eksisterende barnehageplass, kan du fra 1.jini søke om lavere pris på foreldrebetaling for barnehageåret
2023-2024. Søknad sendes fra Vigilo: https://vigilo.no/stavanger
Dette til informasjon.