fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SFO plass til høsten?

image

SFO plass til høsten?

  • 03-04-2023

Dersom dere har skolestarter og ønsker SFO plass til høsten
så er søknadsfristen 15.april. Dere får da plass fra og med
1.august. SFO for førsteklassinger er gratis i Stavanger kommune.
Dere søker ved å følge denne lenken:
Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com)
Gausel skole, Jåtten skole og Godeset skole vil gjennomføre 
foreldremøter og besøksdager for skolen og SFO. Vi kommer tilbake med
alle datoer så snart vi har mottatt dem.


Med vennlig hilsen
Kirsti