fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vi søker pedagogiske medarbeidere

image

Vi søker pedagogiske medarbeidere

  • 18-10-2022

100% fast stilling fra 02.01.23
100% vikariat snarest, tom 31.12.23, med mulighet for forlengelse.
40-60% vikariat snarest, tom 14.08.23


Om oss:
Gauselbakken barnehage er en barnehage i utvikling til barnas beste. Det er en foreldre eid barnehage, med ideelt formål. Barnehagen har plass til barn i alderen 0-6 år, fordelt på 4 avdelinger. Vi har 2 pedagoger på hver avdeling. Vi ser etter engasjert medarbeider som ønsker å jobbe med våre satsningsområder som er fysisk aktivitet og utvikling av sosial kompetanse. Vi har og stort fokus på barns språkutvikling. Barnehagen ligger flott til på Gausel med kort vei til fine turområder, slik som Gauselskogen, Fritidsgården og Ungdomsgeilen. Vi er medlem i PBL og følger deres tariff og pensjonsordninger. 


Vi tilbyr: 
Lønn, pensjon og forsikringsordninger ifølge PBL tariff.
5 planleggingsdager i året.
Studietur annethvert år.
Kokk som handler og tilbereder alle måltider.
Bemanning utover bemanningsnormen.
Helseforsikring (gjelder kun fast ansatte).
Årlige førstehjelpskurs.
En flott gjeng med ansatte med masse godt humør.
Ønskede kvalifikasjoner:
Dokumentert norskkunnskaper minimum tilsvarende nivå B2.
Helse forenelig med en aktiv og stabil hverdag for barna. 
Ønskede egenskaper:
Omsorgsfulle voksne som setter barnets beste i fokus, og som evner å ha gode samspill med barna. 
Kan arbeide selvstendig, men som samtidig er god til å samarbeide.
Initiativrik.
Punktlig, pliktoppfyllende og som liker utfordringer. 
Som viser glede på arbeidsplassen og som er fleksibel i forhold til arbeidstider og arbeidsoppgaver.
Bidrar til å opprettholde er godt foreldresamarbeid.
Personlig egenhet vil bli vektlagt.
Menn oppfordres til å søke.
Vi kaller inn aktuelle kandidater fortløpende i søknadsperioden.
Politiattest må fremlegges før ansettelse.


Søknad med cv sendes til:
styrer@gauselbakken.no
Søknadsfrist: snarest og senest 15.11.2022.