fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Sommeren er kommet og flere barn får forkjølelsessymptomer

image

Sommeren er kommet og flere barn får forkjølelsessymptomer

  • 17-06-2020

Smittevernlegen i Stavanger kommune minner foreldre om at barn, selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke skal leveres i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfri i 1 døgn. Dette betyr at dersom barnet får rennende nese, hoste, sår hals, feber eller andre tegn til sykdom må de bli hjemme til de er helt friske pluss ett døgn.


Alle barn skal være friske før de kan gå tilbake til barnehagen. Kun ved langvarige lette symptomer etter full tilfriskning, kan fastlege vurdere om barnet kan gå i barnehage. I de tilfeller bør det foreligge legeerklæring fra fastlege, med faglig vurdering for at vedkommende kan gå tilbake til barnehage.

Får barnet ditt forkjølelsessymptomer, kontakt din fastlege for å vurdere koronatest. Selv ved negativ test skal barnet holdes hjemme til og med en dag etter symptomfrihet. Å teste for koronavirus ved symptomer, samt hindre spredning av forkjølelsesvirus, er viktig i disse dager for å holde kontroll på smittesituasjonen i samfunnet.


Smittevernavdelingen, Stavanger kommune.