fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Månedsbrev cornerflagget september 2022

image

Månedsbrev cornerflagget september 2022

  • 31-08-2022

Hei alle sammen!


Nå er vi i gang med det nye barnehageåret. I august har vi hatt «tilvenning og vennskap» som fokusområdet. Vi har hatt noen rolige uker med mye rom for å bli godt kjent med de nye barna og deres familier. Det har startet seks nye barn på avdelingen; Emilie, Paulina, Betsy, Ellen, Ståle og Erik. Vi ønsker alle velkommen til Cornerflagget.Tilvenningsperioden har gått fint. Det blir en del gråt, men det er en helt naturlig del av tilvenningsprosessen. Barna trenger tid til å erfare det at når foreldrene drar, så vil de komme tilbake igjen. Derfor er det viktig å si «hade» ved levering. Vi tar flittig i bruk tutt, kos, bamse eller lignende - en gjenstand hjemmefra som oppleves som trygt i barnehagen. Vi ser at de nye barna nå begynner å bli litt bedre kjent med sin nye hverdag i barnehagen; personal, rutiner og barnegruppen. Dette er også en tilvenningsprosess for de «gamle barna» med endring i barnegruppen og nye barn på avdelingen, men dette har de taklet bra. Barna er utrolig tilpasningsdyktige og har tatt alle de nye barna godt imot. De viser stor omsorg overfor dem og vil helst leke/kose med dem hele tiden.


I september skal vi fortsette med «tilvenning og vennskap» som fokusområdet.  Vi ser hele tiden på viktigheten av at det skal være gode relasjoner i barnegruppen og alle barna skal oppleve det å ha en god venn å leke med på avdelingen. Vi skal lese bøker, ha samlingsstunder og aktiviteter som omhandler og er knyttet til vennskap. 


Alle 4 - åringene i barnehagen er meldt på kurs på Steps Dansestudio. Kurset starter den 30. september og vil gå over 4 uker. 


Faste aktiviteter i uken:


(Vi starter opp med faste aktiviteter i uke 37)


Mandag: Felles morgentrim kl. 09.00 på stadion for hele barnehagen. Vi starter uken sammen med litt trim (dans, bevegelsessanger, yoga med mer.) Annenhver mandag er det avdelingsmøte kl. 09.30 - 10.30. Når vi har møte er det personal fra Målgården som passer barna våre.


Tirsdag: ABC- gjengen kl. 09.30 - 11.00 fokus på sosial kompetanse og skoleforberedende aktiviteter. Vi har lekegrupper der vi deler barnegruppen i mindre grupper. Dette for at barna skal få være i samspill med jevnaldrende barn og for å øke kvaliteten på leken; dette kan være alt fra formingsaktivitet, fysisk aktivitet (hinderløype, sporløype, dans, bevegelsesleker) turer, frilek, voksenstyrtlek med mer. Suppe til lunsj.Onsdag: Annenhver uke rullerer vi på kjøkkendag og fellesrommene stadion/trimrommet. Barna er med å lage det vi skal spise til lunsj; rundstykker, pizza, grateng, fiskeretter, smoothie osv. Barna har alltid gode forslag til matretter. Når vi har fellesrommene stadion/trimrommet legger vi til rette for ulike fysisk aktivitet. Lekegrupper.


Torsdag: Turdag; barna skal ha med sekk med niste og drikke. Vi drar på tur rundt i nærmiljøet. Fritidsgården, skogen og ulike lekeplasser.


Fredag: Felles morgentrim kl. 09.00 på stadion for hele barnehagen. Deretter er det fellessamling der hele barnehagen samles for å synge, høre fortellinger, skuespill, bursdagssamlinger med mer. Det rulleres fra uke til uke ut ifra hvilken avdeling som har ansvar for fellessamlingen. Varmmat til lunsj.


Viktige datoer:


Dugnad for Cornerflagget tirsdag 06. september og torsdag 15. september kl. 17 – 19.30.
Onsdag 21. september er det fotografering i barnehagen.
Onsdag 28. september er det foreldremøte i barnehagen kl. 19 – 20. Deretter er det møte for Abc foreldre fra kl. 20 - 20.30.
Uke 38 er nasjonal brannvernuke og vi får besøk av Brannbamsen Bjørnis på avdelingen. Det blir to brannøvelser denne uken.


Praktisk informasjon:


Aktiviteter starter opp kl.  09.30 og ønsker at barna skal være i barnehagen innen den tid. Dersom barnet er sykt,


kommer senere eller skal ha fri så ring og informer oss.


Husk å merk klær og andre eiendeler med navn.


Bilder legges ut på infoskjermen i garderoben og på nettsiden hver fredag. Viktig info og månedsplan blir lagt ut på
infoskjermen. «dagen i dag» blir hengt i vinduet, litt info om dagen og hva vi har gjort.Anbefaler dere og abonner på nettsiden for å få varsel på mail når det blir lagt ut nye nyheter/info på nettsiden.


Annenhver måned rullerer vi på hvem som har tidlig tidligvakt med Målgården (kl. 07.00) i september er det Målgården. Personal fra Cornerflagget kommer kl. 07.30.


Vi ser frem til en fin høst sammen med dere, ta kontakt dersom dere lurer på noe!Hilsen Birna, Sheyda, Inger Lise, Tone Merete og Denait.