fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Velkommen til foreldremøte 28.09.22

image

Velkommen til foreldremøte 28.09.22

  • 14-09-2022

Vi møtes på Stadion (fellesrommet oppe) kl.19.00.
Her blir det felles informasjon, og film fra tilvenningsperioden i barnehagen.
Etterpå går vi avdelingsvis der dere vil bli informert om hverdagen i barnehagen; som praktisk informasjon, rutiner, tilvenning, temaarbeid mm. Vi avslutter møte kl.20.30.
For foreldre med barn på ABC-Gjengen blir det møte på Stadion kl.20.30-21.00
Påmelding henger på avdelingene.

Vel møtt!