fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Søskenprioritet, opptak og oppsigelse.

image

Søskenprioritet, opptak og oppsigelse.

  • 19-12-2022

Her
i Gauselbakken barnehage har vi søskenprioritet. Hvis dere har søsken som dere
ønsker å søke plass til må dere fylle ut et internt søknadsskjema, samt søke på
IST.

Søke, bytte eller si opp barnehageplass | Stavanger kommuneHar dere barn som skal starte på skolen til høsten,
eller skal dere flytte/bytte barnehage?

Selv om dere ønsker å beholde plassen frem til høsten,
så er det veldig greit for meg å få inn oppsigelsene tidlig, slik at jeg vet
hva jeg har av ledige plasser når jeg går til opptaket.


Her følger en kort informasjon om oppsigelsestiden i
barnehagen:

"En andel skal sies opp skriftlig med 3 måneders
varsel. Ved oppsigelse av andel/plass etter 28.februar må det betales for
foreldrekontigent for oppsigelsestiden, samt ut barnehageåret."
(tom 14.08) Jamf. Vedtektene 5-7.

( Mao: du kan beholde plassen ut mai, du må da si opp
innen 28.02, ellers vil du automatisk beholde plassen til og med 14.08)

Hilsen Kirsti