fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Månedsbrev fra Cornerflagget februar 2023

image

Månedsbrev fra Cornerflagget februar 2023

  • 31-01-2023

Vi forsetter med tema kroppen, og har i januar hatt om skjelettet. Det var det mange som syns var spennende. Vi har blant annet sett på røntgenbilder for bedre å forstå hva et skjelett er.  Barna har laget noen kule bilder av eget skjelett, ta gjerne turen inn på avdelingen for å se.
Alle på avdelingen har blitt kjent med eventyret om gutten som hadde vondt i kroppen. Dette skal vi jobbe videre med i februar.


I samling har vi også hatt mye sang, og øvd på at alle skal være med å synge. Vi ser nå at alle deltar mer, og ser at felles sang gir godt humør og glede hos barna.
 
6. februar skal vi markere Samefolkets dag. Dette gjøres med at vi forteller om hva som kjennetegner samene og deres kultur. Vi ser på bilder, hører på joik og har felles markering sammen ute i barnehagen.
 
21. februar har vi fargefest og fastelaven. Barna skal ha på seg vanlige klær, og kan velge om disse skal være fargerike eller i en farge. De trenger ikke å ha på kostymer. Vi samles på fellesrommet til fest og dans.
 
15. februar skal vi etter barnas ønske ha lekedag på avdelingen. De kan ta med en leke hjemmefra. Vi ønsker ikke våpen, sverd o.l
 
Uke 9 er det skolens vinterferie. Gi beskjed hvis barna skal ha fri.
 
Det er en trafikkert vei utenfor barnehagen. Vi minner om at det er kun voksne som skal åpne og lukke porten, og ta på lenken. Pass også på at andres barn ikke smetter ut på parkeringsplassen.
 
Ta kontakt om dere lurer på noe.
 
Hilsen
Birna, Inger Lise, Sheyda, Denait og Tone Merete.