fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Valg av medlemmer til eierstyret og samarbeidsutvalget.

image

Valg av medlemmer til eierstyret og samarbeidsutvalget.

  • 20-02-2023

Vi søker engasjerte foreldre som kan tenke seg å sitte i eierstyret eller i samarbeidsutvalget.
Vi har 1 medlem i eierstyret som står på valg, og 1 medlem i samarbeidsutvalget som står på valg.
En velges inn for 2 år om gangen.
Dersom dette er noe du kunne tenkt deg, ta kontakt med valgkomiteen ved å sende en mail til:
tverrliggeren@gauselbakken.no


Svarfrist er satt til 19.03.23


Med vennlig hilsen
Valgkomiteen