fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Månedsbrev for mai 16. meteren

image

Månedsbrev for mai 16. meteren

  • 30-04-2023

Heisan, folkens. Vi er nå kommet til mai, den siste vårmåneden. Dette
er en kjekk måned i barnehagen, der været begynner å bli varmere og vi kan være
mer ute.

I mai er temaet vi skal jobbe med 17. mai, våren og boken «lillesøster
skal tisse». Barna skal også få bli videre kjent med våren. I april var vi ute
i skogen og så etter vår-tegn, og begynte å synge kjekke sanger knyttet til denne
årstiden.
Barna skal få kjennskap til den norske nasjonaldagen og tradisjoner
knyttet til den, som å gå i 17. mai-tog og lære sanger knyttet til 17. mai. Tirsdag
16. mai markerer vi nasjonaldagen i Dronningåsen-barnehage sammen med dem. Det
blir en kjekk dag der vi går i tog, og har masse kjekke 17. mai-aktiviteter og -leker.

Vi har valgt oss ut boken «lillesøster skal tisse», som er en fin
og humoristisk bok om lillesøster som holder på å slutte med bleier. Dette kan
være et relevant tema for de eldste barna på 16. meteren som kanskje er i prosess
med å slutte med bleier😊 Boken er knyttet til temaet kroppen, som vi
jobber videre med igjennom året. Utenom boken skal vi ha sanger, rim og regler
knyttet til dette temaet som passer for alle barna. Vi skal også jobbe med
temaet igjennom sporløyper, yoga, formingsaktiviteter og generelt ved å trekke
det inn i leken. Vi merker at barna blir mer og mer kjent med kroppen, og alle
dens funksjoner.
Nå har vi kommet skikkelig i gang med intern tilvenning på huset,
med barna som skal skifte avdeling etter sommeren. Vi ønsker at barna skal bli så
godt kjent med de nye avdelingene de skal begynne på som mulig, derfor har vi i
god tid startet med å gå på besøk til avdelingene både inne og ute, slik at
barna får kjennskap til de ansatte som jobber der, barna på avdelingene, og avdelings-rommet
og uteområdet. Dette skal vi fortsette med i videre i vår.
 

Viktige informasjon og datoer:

Barnehagen er stengt på offentlige høytidsdager
10. mai – ryddedag i Hinna kommune. Vi gjør en innsats i nærområdet
ved å plukke søppel når vi skal på tur.
16. mai – vi feirer nasjonaldagen med Dronningåsen barnehage, hos
dem. Det blir tog og aktivitetsdag.
17. mai - barn
og foreldre som ønsker det kan delta i Hinna bydels tog. Informasjon kommer
fra SU.
19. mai – planleggingsdag, barnehagen er stengt
Vi gleder oss til en kjekk måned!
 

































Hilsen Benedicte, Anita, Laurits, Hanne, Grete og Victor