fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Månedsbrev for 16 meteren september 2023

image

Månedsbrev for 16 meteren september 2023

  • 31-08-2023

Hei, folkens! 
Nå har vi kommet godt i gang med et nytt barnehageår. I august og september har vi tilvenning på avdelingen, der vi har hatt fokus på familien min og vennskap. I august begynte det seks nye barn på 16. meteren: Mathilde, Saga, Matheo, Emre, Ruth og Emilie. De nye barna har funnet seg godt til rette på avdelingen, og selvom det er en omstilling for både de "nye" og de "gamle" barna, går tilvenningen bra. Det har vært litt gråt på avdelingen under denne tilvenningsperioden, dette er helt normalt, da det er barnas måte å utrykke følelser og behov på. En reaksjon kan også komme senere hos barnet, dette er også helt normalt. Selv om  de fem tilvennings-dagene er over, er ikke tilvenningsperioden det. Vi er derfor opptatt av å ta vare på alle i denne perioden, og har fokus på rolige dager inne og ute resten av tilvenningsperioden. 


I uke 37 starter vi opp med faste aktiviteter. 


Faste aktiviteter gjennom uken: 
Mandag: Morgentrim på Stadion etter frokost. Stadion er fellesrommet vi har oppe i barnehagen. På morgentrimmen starter vi uken sammen med hele barnehagen gjennom trim, det kan være alt fra dans til yoga. 
Det avholdes avdelingsmøter annenhver uke kl.09.30-10.30. Når vi på 16. meteren har møte er det personal fra Tverrliggeren som passer barna.
Tirsdag: Denne dagen har vi fokus på fysisk aktivitet, der vi setter opp ulike aktiviteter som sang- og ringleker, dans, hinderløype, sporløype, yoga, lek med ball osv.  Tamara lagger supper til lunsj. 
Onsdag: Vi har turdag hver onsdag. Da skal barna ha med seg egen sekk med niste og drikke. Vi går på tur i nærmiljøet, som for eksempel Fritidsgården, Gauselskogen og ulike lekeplasser. Vi har turvogner som vi har med oss på tur til de som trenger det.

Torsdag: Vi har kjøkkendag og Stadion annenhver uke. Når vi har kjøkkendag er barna med og lager mat som vi spiser til lunsj denne dagen. Når vi har Stadion er det rom for fysisk aktivitet som hinderløyper, leking med putene vi har der, tumlelek og dans. VI har vår første kjøkkendag i uke 38.

Fredag: Denne dagen starter vi med morgentrim sammen med hele barnehagen etter frokost, etterfulgt av fellessamling. På fellessamlingen møtes vi for sang, skuespill og historier. Dette rulleres fra uke til uke hvilken avdeling som har ansvaret for denne samlingen. Tamara lager varmmat til lunsj (menyen står på månedsplanen).

Vi har et trimrom nede i barnehagen som vi pleier å bruke. Dette syns barna er veldig stas. Her finnes det en ribbevegg, en liten trampoline, et telt, baller, tunnel, en "tjukkas", masse kosebamser og en stor togbane. Vi pleier å dele barnegruppen i mindre grupper i hverdagen, også under faste aktiviteter som baking, forming, lek inne og ute. 


I september er det Tverrliggeren som har tidligvakt. Det vil si at det er personal fra Tverrliggeren som åpner barnehagen kl 07. Så kommer det personal fra 16. Meteren kl. 07:30. Hvis dere leverer mellom 07 og 07:30, kan dere som vanlig ta på tøfler og vaske hender på 16. meteren, for så gå over på Tverliggeren og levere. Vi rullerer på tidligvakten annen hver måned. 


I uke 38 skal vi markere nasjonal brannvernsuke i barnehagen. Dette blir en kjekk og lærerik uke, der vi får besøk av en liten Bjørnis.


Viktige datoer: 
07.09 - dugnad
10.09 - "bli kjent"-dag på Fritidsgården
19.09 - fotografering i barnehagen
26.09 - foreldremøte


Hilsen Hanne, Anita, Benedicte, Grete, Branca og Victor