fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Lanternefesten

Lanternefesten

  • 13-11-2019

Det var kjekt at så mange hadde anledning til å delta på lanternefesten. Det er koselig når barnas familier og personalet kan samles om noe i felleskap. Det ble solgt mye kunst og lapskaus, til sammen kom det inn kr. 9830. Vi har sendt kr. 6230 til Stine Sofie stiftelsen som vi syns gjør en kjempejobb for å hjelpe barn og familier i Norge. Kr. 3600 går til fadderbarnet vårt Shaheen. 

Takk for fremmøte.

Med vennlig hilsen 

Samarbeidsutvalget og personalet