fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Foreldrebetaling

image

Foreldrebetaling

  • 18-03-2020

Tirsdag ettermiddag kom avklaringen i forhold til foreldrebetaling:

Dere som foreldre skal ikke betale for barnehage eller SFO mens disse tjenestetilbudene er stengt.

(Staten dekker dette)

Vi kommer til å la kommende faktura gå som normalt, og for så avregne for mye innbetalt foreldrebetaling.

Jeg kommer tilbake med mer informasjon så snart jeg vet noe mer.


Ta vare på hverandre.

Med vennlig hilsen

Kirsti R. Gundersen

Dagli gleder :-)