fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Søknad omlavere pris.

image

Søknad omlavere pris.

  • 18-06-2020

Familier som samlet tjente mindre enn 574 500,- i fjor, har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet, og

ikke mer enn tre prosent av samlet årslønn i fjor for en barnehageplass.

Dersom familien tjente mindre enn 199.716,- i fjor er barnehagetilbudet gratis.

Her kan du søke:

https://kommune24-7.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_701664&shortname=1103_701664

Dersom søknaden om redusert pris blir godkjent, gjelder det for ett barnehageår om gangen. Du må derfor

søke på nytt hvert barnehageår. Dersom du får redusert pris gis det fra måneden etter du har søkt. Det er derfor lurt å

søke så snart som mulig.

Her kan du beregne foreldrebetalingen selv:

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/pris-og-betaling/#de-med-lav-inntekt-kan-f-lavere-pris-s-k-her

Matpenger kommer i tillegg.


Dette til informasjon.

Med vennlig hilsen

Kirsti