fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Takk for året som er gått.

image

Takk for året som er gått.

  • 16-12-2020

Det nærmer seg slutten på nok et år, og en kan vel trygt si at 2020 ikke ble slik noen av oss hadde forutsett. Tusen takk til dere alle for å bidra i den store dugnaden for å holde smitten nede. Mange ting har blitt annerledes enn det vi hadde planlagt, men jeg synes allikevel at vi sammen har fått det til på en god måte. Dere som foreldre med å vise forståelse og tålmodighet, og ikke minst personalet som har stått på, fått nye rutiner og vakter og tatt imot barna med åpne armer. Her gis det omsorg, alltid med barnas beste som mål. Barna viser stor forståelse for hvorfor ting gjøres annerledes, og de aksepterer situasjonen slik den er.

På tross av dette har vi fått gjennomført mange kjekke og fine aktiviteter med barna, som blant annet kunstutstilling i vognskurene, langåpen dag, Lucia tog med påfølgende frokost og i morgen er det nissefest.


Praktisk informasjon:

Opptak, oppsigelse og søskenprioritet:

I Gauselbakken barnehage har vi søskenprioritet. Hvis dere har søsken dere ønsker å søke plass til, må dere fylle ut et internt søknadsskjema som dere finner på hjemmesiden (søknadsfrist 05.02.21), samt via Stavanger kommune:

Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com)

Dere søker så tidlig som mulig, men søknadsfrist for hovedopptaket er 01.03.21

Har dere barn som skal starte på skolen til høsten, eller skal dere flytte? Selv om dere vil beholde plassen frem til høsten så er det fint om dere leverer oppsigelsen tidlig, slik at jeg vet hva jeg har av ledige plasser når jeg går til opptaket

Utdrag fra vedtektene:

«En andel skal sies opp skriftlig med 3 måneders varsel. Ved oppsigelse av andel/plass etter 28.februar må det betales for oppsigelsestiden, samt ut barnehageåret.»


Takk for et godt samarbeid i året som har vært.

De beste ønsker for en fin og fredelig jul.

Alt blir bra.


Med vennlig hilsen

Kirsti R. Gundersen

Daglig leder