fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Takk for året som er gått.

image

Takk for året som er gått.

  • 03-12-2021

Det nærmer
seg slutten på nok et år, og 2021 føyer seg inn i rekken av enda et annerledes
år. Gleden var stor da vi kunne starte nytt barnehageår i august på et normalt
nivå. Sperrebåndene kunne fjernes ute, dere som foreldre kunne igjen komme inn
i barnehagen, tilvenning kunne forgå som vanlig, og vi kunne være sammen med
alle avdelingene samtidig. Det var både stas og litt skummelt da hele
barnehagen hadde den første morgentrimmen på Stadion med påfølgende
fellessamling.

Mange ting
har blitt annerledes enn det vi hadde planlagt, men jeg synes allikevel at vi
sammen har fått det til på en god måte. Vi har fått gjennomført alt av
arrangementer, men en del har vært uten dere foreldre som deltakere. Nå ser det
ut til at det blir innstramminger i samfunnet igjen, så vi får bare følge med
og innrette oss etter det som blir bestemt.
Praktisk
informasjon:
Opptak,
oppsigelse og søskenprioritet:
I
Gauselbakken barnehage har vi søskenprioritet. Hvis dere har søsken dere ønsker
å søke plass til, må dere fylle ut et internt søknadsskjema som dere finner på
hjemmesiden (søknadsfrist 05.02.22), samt via Stavanger kommune:
 Foresattportal for
opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com)

Dere søker
så tidlig som mulig, men søknadsfrist for hovedopptaket er 01.03.22
Har dere
barn som skal starte på skolen til høsten, eller skal dere flytte? Selv om dere
vil beholde plassen frem til høsten så er det fint om dere leverer oppsigelsen
tidlig, slik at jeg vet hva jeg har av ledige plasser når jeg går til opptaket
Utdrag fra
vedtektene:
«En andel
skal sies opp skriftlig med 3 måneders varsel. Ved oppsigelse av andel/plass
etter 28.februar må det betales for oppsigelsestiden, samt ut barnehageåret.»
Jeg minner
om innskrenket åpningstid i romjulen: 7.30-16.30
Takk for et
godt samarbeid i året som har vært.
De beste
ønsker for en fin og fredelig jul.
 
Med vennlig
hilsen
Kirsti R.
Gundersen
Daglig leder